Üdvözöljük a plébánia honlapján!

Nagyheti programok

2019. április 14.
Nagycsütörtök
1000olajszentelési mise (Szt. István Bazilika)
1700mise az utolsó vacsora emlékére
Nagypéntek
1000-1100gyóntatás
1100ministránspróba
1700keresztút a Kálváriánál
1800igeliturgia, kereszthódolat, áldozás
-2000a templom nyitva a szent sír látogatói előtt
Nagyszombat
napközbena templom egész nap nyitva lesz a szent sír látogatására
1430-1530gyóntatás
1530ministránspróba
1700húsvéti vigília
Húsvétvasárnap
1100ünnepi mise, a végén ételszenteléssel

Gyerekek keresztútja

2019. március 29.

Ezen a pénteken kifejezetten gyerekek számára tartottuk a keresztúti ájtatosságot. Egy képzeletbeli fiú, a 7.-es Patrik tapasztalatain keresztül igyekeztük megérteni, mit jelentett Jézusnak a keresztút és a kereszthalál. Az egyes elmélkedéseket a gyerekek olvasták és járták végig a keresztutat Attila atyával.

Nagyböjt

2019. március 6.

Ma elkezdődött a nagyböjt. Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetében húsvéti készületünknek ezt a szentírási részt adta mottóul: „Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását” (Róm 8,19) Húsvét szűk értelemben Krisztus feltámadásának ünnepe, de ünnepeljük saját feltámadásunkat és az egész világ megváltását, megújulását. Az üdvösség lényege nemcsak az, hogy mi feltámadunk, hanem hogy megvalósul az Isten országa. Ehhez a mostani világnak el kell pusztulnia, illetve át kell alakulnia. Sajnos környezetünket mi már alaposan "átalakítottuk", sok kárt okoztunk benne. Nagyböjtben vállalhatnánk olyan önmegtagadást, ami egyben teremtett világunkat is kíméli kissé. A hangsúly természetesen most is a bűnbánaton van, de ha bűneink elégtételeként felajánlunk egy kis böjtölést, arra is gondoljunk, hogy a hús miatt, amit nem eszünk meg, mennyi terheléstől kíméli meg a földet! A teremtésre gondoljunk akkor is, amikor nagypénteken a keresztutat a régi temetőben járjuk! De szeretettel várunk mindenkit összes nagyböjti programunkra:

  • Hamvazószerda 5: mise nagyböjti lelkületért (hamuszenteléssel és hamvazással)
  • Keresztút minden pénteken 5-kor
  • Vasárnaponként a mise előtt már félórával gyóntatás
  • Márc. 29-én gyerekek keresztútja
  • Nagyböjt 4. vasárnapján Györök Tibor lelkigyakorlata
  • Nagypéntek: keresztút a régi temetőben

Azt kívánom és azért imádkozom, hogy ezek a programok mindenkit segítsenek elmélyülni istenkapcsolatában, és átélni, hogy a teremtés része vagyunk, amellyel együtt mi is várjuk a megváltás teljességét.

Attila atya

Hirdetések – Virágvasárnap

2019. április 14.
  1. Isten fizessen meg mindazoknak, akik a múlt vasárnapi gyűjtésen a szentföldi keresztények javára adakoztak.
  2. Ma du. 3 órakor mindenkit szeretettel várunk a tahitótfalui templomban Haydn, A Megváltó hét szava a keresztfán című művének előadására, amelyen protestáns lelkészek és Attila atya mondanak elmélkedéseket Krisztus szavaihoz.
  3. Miseszándékok:
Vasárnapápr. 14.
Hétfőápr. 15.
Csütörtökápr. 18.
Péntekápr. 19.
Szombatápr. 20.
Vasárnapápr. 21.

Régebbi események