Üdvözöljük a plébánia honlapján!

Oravecz György zongorakoncertje

2018. december 9.

Ádvent 2. vasárnapjának estéjén a főtéri gyertyagyújtás után Oravecz György és barátai koncertjében gyönyörködhettünk a templomban. A zongora mellett kürt és hegedű is megszólalt, Brahms Kürtriójában egyszerre. Köszönjük nekik, hogy lehetővé tették, hogy ismét gyűjtsünk orgonánk felújítására! A toronysisak és a harangok után tényleg orgonánk következik. A több mint száz éves hangszer nemcsak koncertekre való, hanem a liturgiák fontos kelléke.

Temetői tájékoztató

2018. október 29.

Tisztelt temetőlátogató!

A sírjelekre ragasztott matricákat nyugodtan eltávolíthatják, de a sírhelyszámot írják fel! A sírhelyszámok több helyen változtak!

Egyházközségünkben 2012-ben vezették be, hogy a sírhelyek rendelkezési joga 25 évre szól. A korábban megváltott sírok rendelkezési jogának időtartama a megváltás (általában az utolsó betemetés) évétől számítandók.

A rendelkező utolsó 5 évben befizetett egyházi hozzájárulása a megváltási díjból levonandó, de a megváltást a rendelkező igényére adminisztráljuk! (Nincs kapacitás minden sírra ezt automatikusan megtenni). A rendelkezési jog 25 évre 30 000 Ft (hosszabb és rövidebb időre is van lehetőség megváltani, de koporsós temetés esetén kötelező a temetéstől számítva minimum 25 évre).

A temetői hozzájárulás nem hosszabbítja meg a rendelkezési jog időtartamát (helyi lakosok számára el is töröltük).

A rendelkezési jog ugyanúgy öröklődik, mint a vagyontárgyak és átruházható (ezeket a plébánián adminisztráljuk).

A temetőnyilvántartás Hanó Elemérné regiszteres füzeteiből és Horváth Csaba számítógépes adatbázisából (ezúton is hálás köszönet nekik) készült, de nem hibátlan! A betemetettek törvény által előírt adatai és a rendelkezők elérhetősége nagyrészt nincsenek rögzítve. Előfordul, hogy adataink szerint sírhelye nincs megváltva, pedig Ön megváltotta. Ezért kérjük, hogy keresse elő elhunytai személyes adatait, a még megőrzött számlákat és jelentkezzen a plébánián adategyeztetésre!

Kérjük, ha nincs megváltva sírhelye, mielőbb rendezze, ezzel sokat segít a temető és a templom karbantartásában, felújításában! Hétfőn, 5-én 5-6 óra között, csütörtökön, 8-án 5-6 és ½7-8 óra között külön időpont-egyeztetés nélkül lehet jönni a sírhelyek ügyét intézni a szigetmonostori plébániára. A meg nem váltott sírok egy év türelmi idő után felszámolhatók, újra kiadhatók.

Köszönjük együttműködését!

Erdős Attila plébániai kormányzó

Szentírás vasárnapja

2018. október 15.

Idén éppen mára esne Szent Jeromos ünnepe. Ő kezdetben nem tartotta nagyra a Szentírást, mivel az apostolok nem éppen irodalmi szinten beszélték a görögöt, a Szentírást is a köznyelven írták. De amikor rádöbbent, hogy a szerény emberi teljesítmény mögött a Szentlélek sugalmazása is ott van, az egész életét a Szentírás latinra fordításának és kutatásának szentelte. Átköltözött Betlehembe, megtanult héberül, hogy az Ószövetséget eredetiben olvashassa és héberből fordíthassa le (a Vetus Latina még a Septuagintát fordítta le). A fordítás óriási munkája mellett kommentárokat is írt és bibliaórákat tartott, hogy ezekkel is érthetőbbé tegye a Szentírást.

A keresztény ember számára kiemelt fontosságú a rendszeres Szentírás-olvasás. Nemcsak azért, hogy ismerjük vallásunk szent könyvét, hanem azért is, mert rajta keresztül Isten szól hozzánk. Ehhez segítséget ad egy tematika, amelyet, ha nem vitte el a templomból, innen tölthet le. A Szentlélek nemcsak a szentírót segíti, hanem az olvasót is! Olvassuk a Bibliát!

Hirdetések – Ádvent 2. vasárnapja

2018. december 9.
  1. Ma este mindenkit szeretettel várunk 6 órakor a gyertyagyújtásra a főtéri ádventi koszorúnál, 7 órakor pedig templomunkban Oravecz György zongorakoncertjén. Ez alkalom az adakozásra az orgona felújítására is.
  2. Hétfőn, csütörtökön és szombaton mindenkit várunk a rorátékra 7 órára. A szombati roráte után agapéra is hívjuk a Testvéreket!
  3. Karácsony ünnepe december 25-én van. Kérjük, a vendégséget mindenki úgy szervezze, hogy akár a 24-i éjjeli misén, akár a 25-i ünnepi misén részt tudjon venni! 26-án Szt. István, első vértanú ünnepe lesz, amelyen a misehallgatás nem érvényes a karácsonyi mise helyett!
  4. Miseszándékok:
Vasárnapdec. 9.
Hétfődec. 10.
Csütörtökdec. 13.
Vasárnapdec. 16.✝ Ferenc

Régebbi események