Bürokrácia

A papírmunka a pap legszörnyűbb tevékenysége. Bizonyos esetekben mégis fontos.

Keresztlevél: igazolja, hogy a hívő katolikus hitre van keresztelve, ezen kívül hogy volt-e elsőáldozó, bérmálkozott-e, házasságot kötött-e, netán pappá szentelték-e. Nem azonos a keresztelési emléklappal! Házasságkötéshez mindig friss keresztlevelet kérünk, nyilvánvaló okokból. Kérjük, ne közvetítő útján kérje!

Házassági elbocsátó: akkor kérik, ha valaki nem a lakhelye plébániáján szeretne házasodni. Mivel mindkét jegyes adataira szükség van hozzá, mindkettőjük keresztlevelét be kell mutatni hozzá. Szigorúan személyesen intézzük!

Igazolás keresztszülőséghez, bérmaszülőséghez: keresztszülő, bérmaszülő csak megbérmált, vallását gyakorló katolikus lehet. Akkor tudjuk kiadni, ha személyesen ismerjük a jelöltet.

Keresztelési engedély: akkor van rá szükség, ha valaki nem a lakóhelye plébániáján szeretné a gyermekét kereszteltetni. Az esztergom-budapesti főegyházmegyében a főpásztor eltörölte, bárki, bármelyik plébánián kérheti a keresztelést.

Temetési engedély: akkor kérik, ha nem az elhunyt lakóhelye plébániáját kérik fel a temetésre.

Igazolások: egyházi intézmények változatos igazolásokat kérnek, amennyiben a vallásgyakorlást kérik igazolni, ez szintén személyes ismeretség esetén lehetséges.

Ajánlások egyházi iskolába: célja, hogy a plébános igazolja a gyermek vallásos életét, jó magatartását, közösségi életét, családi hátterét. Ezt nyilván személyes ismeretség alapján tudja megtenni (ennek hiányában is kiadjuk, de igen rövid és sablonos lesz). Kérjük, ne iskolai nyomtatványt hozzon, legföljebb a szempontok ismertetése végett, bízza a lelkipásztorra az ajánlás megszövegezését!