Események

Búcsú Szentháromság vasárnapján

2015. május 31.

Szentháromság vasárnapján búcsú volt templomunkban. Andrzej Kosteczki OP atya végezte az ünnepi misét, prédikációja fő gondolata a Szentháromság és a földi közösség közti párhuzam volt. Tahitótfaluból a képviselő testület több tagja is megtisztelte ünnepünket. Sokan gyóntak a mise előtt és után, lehetőséget kapva így a teljes búcsú elnyerésére. A szentmise után a Monostor Családegyesület és a helyi hívek munkájából szabad tűzön főtt gulyáslevest ebédeltünk, amelyhez bőven hoztak süteményt a kedves hívek. Jóllakva komoly beszélgetést kezdtünk arról, hogy hogyan tudnánk a plébánia közösségi életét előremozdítani. Az idősebbek felemlegették Juli testvér bibliaóráit, a tahitótfaluiak és a vendég Mécs családos közösségek családcsoportok alapítására buzdítottak minket. A búcsút az utolsó májusi litánia ünnepélyes elvégzésével zártuk, amelyen ez az ima hangzott el Szigetmonostorért. Köszönjük mindenkinek, aki tett azért, hogy méltó módon ünnepelhessük meg a búcsút!

Képek: Horváth Csaba

Hivatások világnapja

2015. április 26.

Húsvét 4. vasárnapján imádkozzunk papi, de a szerzetesek éve lévén különösen szerzetesi hivatásokért! Ferenc pápa hivatások világnapjára írott üzenetében fő gondolatként a kivonulást említi. A zsidó húsvét lényege a kivonulás Egyiptomból. A papi és szerzetesi hivatásban az ember kilép önmagából, így tudja csak Istennek szentelni életét. Azonban az Istennek szenteltség nem jelenti saját életünk elvetését, még kevésbé mások megvetését. De csak az tud igazán missziós lelkülettel dolgozni, aki az Úrral bensőséges viszonyban van. (Kép forrása)

Nagyheti programok

2015. március 29.
Virágvasárnap
1100mise barkás körmenettel és passióval
Nagyszerda
napközbenbeteglátogatás (mivel elsőpéntek nagypéntek)
1800–2000gyóntatás Szentendrén
Nagycsütörtök
1900mise az utolsó vacsora emlékére
2000-2100virrasztás
2100-2145gyóntatás
Nagypéntek
1100ministránspróba
1600keresztút a templomban
1700szertartás
Nagyszombat
napközbena templom egész nap nyitva lesz a szent sír látogatására
1100ministránspróba
1730-1900gyóntatás
1930húsvéti vigília
Húsvétvasárnap
1100ünnepi mise, a végén ételszenteléssel

Gyümölcsoltó Boldogasszony

2015. március 25.

Szerdán, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szentmise lesz este 6 órakor, amelyre szeretettel várunk mindenkit, akinek számít a magzat élet méltósága. A szentmisét azért ajánljuk fel, hogy a megfogant élet - akár házasságban, akár házasságon kívül, akár tervezetten, akár váratlanul, akár felelősen, akár felelőtlenül fogant - világra is jöhessen.

Képviselő-testületi ülés

2015. március 2.

Tegnap képviselő-testületi ülést tartottunk a plébánián. A legfontosabb téma a tavalyi évről szóló zárszámadás és az idei költségvetés volt. Megállapítottuk, hogy az anyagi források igen beszűkültek, pedig sok fiatal lakik a plébánia területén. Kérünk mindenkit, hogy fizesse hűségesen az egyházi hozzájárulást és szerettei sírhelyét váltsa meg! Egyben elnézést kérünk a malőrért, hogy a karácsonyi levél mellé egy már megszűnt számlához tartozó csekket mellékeltünk sokak számára.

Dr. Horváth Csaba előterjesztést tett a képviselő-testület önfeloszlatására, tekintettel az új helyzetre, hogy a plébániai kormányzó számára kedves emberekkel tölthesse fel a testületet. Válaszomban jeleztem, hogy a jelenlegi testülettel semmi bajom, eddig példaértékű volt az együttműködés. A testület nem támogatta a feloszlatást. Dr. Horváth Csaba és felesége benyújtotta a lemondását, amelyet a testület elfogadott.

Attila atya