Fontos tudnivalók

Telefonszámok: +36 26 385 807; +36 30 611 45 96

Miserend: vasárnap: 1100, hétfő, csütörtök: 1800

Szentségimádás: elsőcsütörtökönként 1715-től.

Gyóntatás:

Haldoklóhoz, súlyos beteghez bármikor megyünk!

Gyermek keresztelését a szülő kérheti személyesen legalább 6 héttel a kívánt időpont előtt! Keresztszülő megbérmált katolikus lehet.

Felnőtt ember keresztelésre, elsőáldozásra a katekumenátusban készül, részletes tájékoztató honlapunkon és Attila atyánál.

Házasságkötésre legalább három hónappal előbb kérjük személyesen jelentkezni!

Temetési ügyintézéshez kérjük a halottvizsgálati lapot elhozni és előzőleg Babinszki Ferenc temetőgondnoknál a sírhelyet kiválasztani, meglévő sírhely esetén a sírhelyszámot felírni és az ügyintézéskor bemondani! A sírhely ára szigetmonostori lakosok számára 35 000 Ft, amelyből az utolsó 5 évben fizetett egyházi adót levonjuk.

Egyházi hozzájárulás (egyházi adó) fizetésére minden saját jövedelemmel rendelkező hívő köteles, ennek mértéke a nettó jövedelem 1%-a. Figyelem, ez nem azonos a személyi jövedelemadó 1%-ával! Befizethető készpénzben a sekrestyében vagy a plébánián, átutalással a számlaszámra, vagy a templom végében található csekken.

Miseszándékot íratni lehet a misék előtt és után a sekrestyében, egyéb időben Surján Sándornénál (20/957-8383). Kérjük az adományt íratáskor fizetni!

Szállás a plébániaépületben

Ügyintézés: minden hónap második csütörtökén 10:00-12:00 között.