Bérmálás

Az a fiatal részesülhet a bérmálás szentségében, aki előzőleg legalább két évet járt hittanra, hittani tudása és vallási élete alapján érettnek mutatkozik. Idősebb embereket is buzdítunk a szentség felvételére, számukra a hitoktatást személyre szabottan végezzük figyelembe véve élethelyzetét, vallási ismereteit (a kötöttségektől való félelemből tehát ne halogassuk!). Ha soha nem járt hittanra, vagy semmire nem emlékszik és gyermekkora óta nem gyakorolta a hitét, a katekumenátust ajánljuk, amely egy alapos lelki-hittani felkészítés.