Bűnbánat szentsége

A szentgyónás nem pusztán a bűnöktől való megszabadulás, hanem találkozás az irgalmas Jézussal, aki magához öleli a megtérőt. A legsúlyosabb bűnt is megbocsátja Jézus, de aki cinikusan viszonyul Isten irgalmához, az nem nyer bocsánatot. Vegyük komolyan a bűnbánatot és az erős fogadást!

Az Egyház Ötparancsa értelmében mindenki köteles évente legalább egyszer gyónni, de ez a minimum minimuma. Az elmélyült szentségi élet feltételezi a havi szentgyónást. Erre jó alkalom az elsőpéntekenként tartott szentségimádás ¼6-tól. Minden vasárnapi mise előtt (tehát szombat este is) negyedórával a mise előtt gyóntatás van. Ádventben és nagyböjtben, valamint a búcsúi mise előtt vendég atya gyóntat.

Idős és beteg testvéreinket elsőpéntekenként meglátogatjuk otthonukban az Oltáriszentséggel és a betegek kenetével együtt. Erre jelentkezni Attila atyánál lehet, akár telefonon is.

Szempontok gyónáshoz

Lelki tükör